Ochrana osobních údajů

                                                                                             Ochrana osobních údajů
Podmínky zpracování osobních údajů


Základní shrnutí

Společnost SWISSPHARMA, s r.o. je provozovatelem internetové lékárny http://www.swisspharma-lekarna.cz/ v České republice.
Abychom nadále mohli poskytovat služby na požadované úrovni, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.


Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společnosti SWISSPHARMA s r.o., sídlem v Kyjově, Masarykovo náměstí 12/16, 69701, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7677, IČ: 46975446, pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě. Tento váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení vám poté nebudeme dále zasílat.
Osobními údaji se rozumí: Jméno a příjmení, e-mail, adresa, telefon, cookies, navštívené produkty, historie nákupů a procházení našich webových stránek.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vám.
Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, datum registrace, data objednávek, marketingovou segmentaci. Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely cílené komunikace s vámi.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě oprávněného zájmu správce
Pro účely uplatnění oprávněného zájmu správce zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, informace o použitém webovém prohlížeči, datum registrace, data objednávek, marketingovou segmentaci. Data zpracováváme za účelem přímé komunikace, případných právních sporů, zabezpečení našich informačních systémů a předcházení podvodům. Oprávněný zájem uplatňujeme u zákazníků, kteří u nás realizovali objednávku v posledních 5 letech.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků
Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.


Doba uložení osobních údajů
Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od udělení souhlasu nebo od vaší poslední iniciativy, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Další příjemci osobních údajů
a. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
b. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Kontaktní údaje správce
Správcem vašich osobních údajů je SWISSPHARMA spol. s r.o., sídlem v Kyjově, Masarykovo náměstí 12/16, 69701, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7677, IČO: 46975446 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje na správce:
adresa pro doručování: SWISSPHARMA spol. s r.o., Masarykovo náměstí 12/16, 697 07 Kyjov
Email: eshop@swisspharma-lekarna.cz
Telefon: 518 612 160
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Právní základ zpracování osobních údajů
a. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


Práva subjektů údajů
a. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
b. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů:
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat těmito způsoby:
E-emailem na eshop@swisspharma-lekarna.cz nebo telefonicky na čísle 518 612 160.